Κιθάρα

Οι καθηγητές του ωδείου μας μέσα από την πλούσια εκπαιδευτική και καλλιτεχνική εμπειρία που διαθέτουν θα γίνουν αρωγοί στην προσπάθεια του κάθε σπουδαστή μας να αναδείξει τα προσόντα του και να βελτιώσει τις ικανότητες του στον τομέα ενδιαφέροντος του. Τα μαθήματα των οργάνων είναι ατομικά σε όλες τις βαθμίδες εκτός της προσχολικής.

Υπεύθυνος του μαθήματος της κιθάρας ο κ. Ξενάκης Δημήτρης.

Το μάθημα της κιθάρας διδάσκει ο κ. Μαρουσόπουλος Σωτήρης.