Βιολί

 

Οι καθηγητές του ωδείου μας μέσα από την πλούσια εκπαιδευτική και καλλιτεχνική εμπειρία που διαθέτουν θα γίνουν αρωγοί στην προσπάθεια του κάθε σπουδαστή μας να αναδείξει τα προσόντα του και να βελτιώσει τις ικανότητες του στον τομέα ενδιαφέροντος του.  Τα μαθήματα των οργάνων είναι ατομικά σε όλες τις βαθμίδες εκτός της προσχολικής.

Το μάθημα του βιολιού διδάσκει ο κ. Αμαραντίδης Μιχάλης.

Το μάθημα του βιολιού διδάσκει η κ. Κουκιόγλου Αναστασία.

Μουσική δωματίου διδάσκει ο κ. Αμαραντίδης Μιχάλης.