Μελίνα Λιαπή

Γεννήθηκε το 19$3. Μεγάλωσε ατην Καρδίτσα όπου και ξεκίνησε τις σπουδές της στη μουσική.
Πήρε το πτυχίο της αρμονίας (άριστα πομψηφεί) το 1998.
Το 2005 παίρνει το πτυχίο πιάνου (άριστα παμψηφεί με καθηγήτρια τη Σοφία Ραλλιά — Θεοδωράκη) από το «ΕΜΜΕΤΡΟΝ ΩΔΕΙΟ», παράλληλα με τις σπουδές της στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Έκτοτε συνεργάζεται με το «ΕΜΜΕΤΡΟΝ ΩΔΕΙΟ» παραδίδοντας μαθήματα πιάνου και ασχολείτε με την πιανιστική συνοδεία.